Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Laelia (Brasilaelia) purpurata ('Oscar' X var. trilabelo'João'


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét