Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Hoàng thảo hoa cong, thu ý thảo (Dendrobium intricatum)


Thân lá giống với hoàng thảo tích tụ nhưng lớn hơn một chút, hoa cũng gần tương tự nhưng khác ở màu sắc tím đậm hơn, cựa hoa rất dài và cong hơn hẳn tích tụ.

Hoa đẹp của bahao


Trồng tương tự như tích tụ, ưa ẩm, ưa mát.

2 nhận xét: