Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Dendrobium acaciifolium(2)

http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20080407090937/orchids/en/images/e/ee/Dendrobium_acaciifolium.jpg
Dendrobium acaciifolium là một loài thực vật có hoa trong họ Phong lan. Loài này được J.J.Sm. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1917
http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/image.php?bc=184284&w=330

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/image.php?bc=184285&w=330

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/image.php?bc=180868&w=330

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/image.php?bc=184286&w=330

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/image.php?bc=184287&w=330

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/image.php?bc=185731&w=330

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/image.php?bc=185729&w=330

http://m4.i.pbase.com/g1/48/839548/2/129079144.f8KAwvRg.jpgKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét