Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Dendrobium acinaciforme

Dendrobium acinaciforme Roxb. 1878 SECTION

http://hobbykafe.com/wp-content/gallery/ban/dendrobium-acinaciforme.jpg

http://hobbykafe.com/wp-content/gallery/ban/dendrobium-acinaciforme-1.jpg

http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/002/691/16/N000/000/008/128984945314216117097.jpg

http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/002/691/16/N000/000/009/131854619509613215333.jpg

http://db.kib.ac.cn/eflora/Photo/ORGFLORA/19-144.jpg

http://www.orchidspecies.com/orphotdir/dendrobaciniciforme.jpg

http://www.orchidspecies.com/orphotdir/dendaciniciforme.jpg

http://www.wildsidephotography.ca/gallery/albums/Database-2/30016m.jpg

http://www.orchidfoto.com/albums/orchids/dendrobium/dendrobium_acinaciforme/dendrobium_acinaciforme_05.jpgKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét