Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Dendrobium acutifolium


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Dendrobium_compressum_-_Edwards_vol_30_%28NS_7%29_pl_53_%281844%29.jpg
Synonym

  1. Eurycaulis acutifolius (Ridl.) M.A.Clem., 2003.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét