Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Dendrobium anceps(40)

http://orchids.la.coocan.jp/Dendrobium/Dendrobium%20anceps/DSC06618.JPG

http://pics.davesgarden.com/pics/2006/10/24/Equilibrium/a5332d.jpg

http://www.sikkim.nic.in/nrco/orchid_pic/Dendrobium%20anceps.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3276/2900608607_19f8700c20_o.jpg

http://forum.theorchidsource.com/gallery/60/medium/28127.jpg

http://www.orchidboard.com/community/attachments/dendrobium-alliance/26104d1234306933-dendrobium-anceps-100-0028_img-large-.jpg


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét