Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Acriopsis

Acriopsis, là một chi lan duy nhất trong phân tông Acriopsidinae. Chi này gồm 12 loài được miêu tả bởi Carl Ludwig Blume (1789–1862) năm 1825.[1]

Danh sách các loài

 1. Acriopsis annamica
 2. Acriopsis borneensis
 3. Acriopsis carrii
 4. Acriopsis densiflora
  1. Acriopsis densiflora var. borneensis
 5. Acriopsis emarginata (previously classified as Acriopsis javanica)
 6. Acriopsis floribunda
 7. Acriopsis gracilis
 8. Acriopsis indica
 9. Acriopsis insulari-silvatica
 10. Acriopsis latifolia
 11. Acriopsis liliifolia
 12. Acriopsis nelsoniana
 13. Acriopsis papuana
 14. Acriopsis philippinensis
 15. Acriopsis purpurea
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét