Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Bletilla ochracea

Bletilla ochracea là một loài phong lan chủ yếu mọc ở miền tây châu Phi, và Nam Á. Loài này được cho là được các thầy lang ở châu Phi dùng để trị bệnh ám ma cà rồng.


  1. Bletilla ochracea
  2. Bletilla ochracea var. Large
  3. Bletilla formosana

  4. Bletilla_hyacinthina
  5. Bletilla szetschuanica
  6. Bletilla striata - Chinese ground orchid, hardy orchid

Bletilla striata Mudou


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét