Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

CATTLEYA

Chi Cát lan hay chi Lan hoàng hậu (danh pháp khoa họcCattleya)[1] là một chi thực vật gồm 113 loài hoa lan phân bố từ Costa Rica đếnNam Mỹ nhiệt đới. Tên chi này do John Lindley đặt năm 1824 theo tên của William Cattley[2] là người đã nhân giống và trồng thành công loài lan Cattleya labiata. Tên viết tắt của chi này trên các tạp chí thương mại là CCattleya cũng là tên một liên minh hoa lan gồm các chiBrassavola, Broughtonia, Cattleya, Encyclia, Guarianthe, Laelia, Myrmecophila, Sophronitis.
 1. C. aclandiae: Lady Ackland's Cattleya (Brazil)File:Cattleya aclandiae Orchi 01.jpg
 2. C. amethystoglossa: Amethyst-lipped Cattleya (Brazil)File:Cattleya amethystoglossa.jpg
 3. C. araguaiensis: Cattleya from Araguaia river (Brazil) == Cattleyella araguaiensis (Pabst) van den Berg & M. W. Chase.
 4. C. aurantiaca: Orange Cattleya (Mexico to C. America) == Guarianthe aurantiaca, see Guarianthe
 5. C. aurea: Golden-yellow Cattleya (S. Panama to Colombia). Pseudobulb epiphyte
 6. C. bicolor: Bicolored Cattleya (SE. Brazil)
  1. Cattleya bicolor subsp. bicolor (Brazil). Pseudobulb epiphyte
  2. Cattleya bicolor subsp. canastrensis (Brazil). Pseudobulb epiphyte
  3. Cattleya bicolor subsp. minasgeraiensis (Brazil). Pseudobulb epiphyte
 7. C. bowringiana: Bowring's Cattleya (Mexico to Honduras) == Guarianthe bowringiana, see Guarianthe
 8. C. candida (Colombia).
 9. C. dormaniana: Dorman's Cattleya (Brazil)
 10. C. dowiana: Queen of the Cattleyas, Dow's Cattleya (Costa Rica).
 11. C. elongata: Cattleya with the Elongated Stalk (Brazil). 2n = 80[3]
 12. C. forbesii: Forbes' Cattleya (Brazil)
 13. C. gaskelliana: Gaskell's Cattleya (Colombia to Trinidad).
 14. C. granulosa: Granulose Cattleya (Brazil)
 15. C. guttata: Spotted Cattleya (Brazil).
 16. C. harrisoniana: Harrison's Cattleya (SE. Brazil).File:A and B Larsen orchids - Cattleya harrisoniana 78-10.jpg
 17. C. intermedia: Intermediate Cattleya (SE. & S. Brazil, Paraguay, Uruguay).
  1. C. intermedia var. orlata
 18. C. iricolor: Rainbow-colored Cattleya (Ecuador to Peru).
 19. C. jenmanii: Jenman's Cattleya (Venezuela to Guyana).
 20. C. kerrii: Kerr's Cattleya (Brazil).
 21. C. labiata: Crimson Cattleya, Ruby-lipped Cattleya, named for the large labellum (Brazil)
 22. C. lawrenceana: named for Sir Trevor Lawrence (Venezuela, Guyana, N. Brazil).
 23. C. loddigesii: named for the Loddiges brothers (SE. Brazil to NE. Argentina).
  1. Cattleya loddigesii subsp. loddigesii (SE. Brazil to NE. Argentina). Pseudobulb epiphyte
  2. Cattleya loddigesii subsp. purpurea (Brazil). Pseudobulb epiphyte
 24. C. lueddemanniana: Lueddemann's Cattleya (N. Venezuela).
 25. C. luteola: named for the pale yellow flowers (N. Brazil, Ecuador to Bolivia).
 26. C. maxima: Christmas Flower, named for the large flowers (Venezuela to Peru).
 27. C. mendelii: named for Mendel (NE. Colombia).
 28. C. mooreana: named for Moore (Peru).
 29. C. mossiae: Easter Orchid, named for Mrs. Moss (N. Venezuela)
 30. C. nobilior: More noble Cattleya (WC. Brazil to Bolivia).
 31. C. patinii: named for Patin (Costa Rica to Venezuela, Trinidad) == Guarianthe patinii, see Guarianthe
 32. C. percivaliana: Christmas orchid, named for Percival (Colombia to W. Venezuela).
 33. C. porphyroglossa: Purple-lipped Cattleya (Brazil).
 34. C. rex: King of the Cattleyas (Colombia to N. Peru).
 35. C. schilleriana: named for Consul Schiller (Brazil).
 36. C. schofieldiana: named for Schofield (Brazil)
 37. C. schroederae: Easter Orchid, named for Baroness Schröder (NE. Colombia).
 38. C. skinneri: Flower of San Sebastian, Skinner's Cattleya (SE. Mexico to C. America) == Guarianthe skinneri, see Guarianthe
 39. C. tenuis: Slender-stemmed Cattleya (NE. Brazil).
 40. C. tigrina (SE. & S. Brazil).
 41. C. trianae: Dr. Triana's Cattleya (Colombia).
 42. C. velutina: Velvety Cattleya (Brazil) 2n = 40[4]
 43. C. violacea: Superba of the Orinoco, Brazil, Guyana, Violet Cattleya (S. Trop. America).
 44. C. walkeriana: Walker's Cattleya (WC. & SE. Brazil).
 45. C. wallisii: "Wallis' Cattleya" (N. Brazil).
 46. C. warneri: Warner's Cattleya (E. Brazil).
 47. C. warscewiczii: Warscewicz's Cattleya (Colombia).

Sensu MMX[edit]

In 2009, the genus Sophronitis was merged into Cattleya,[5] adding the following species (some of which belong to the genus Sophronitis sensu MCMXCIX, and many of which belong to the genusLaelia sensu MCMXCIX:

Cattleya (Sophronitis) coccinea
 1. C. acuensis (Fowlie) Van den Berg, 2008: Açu Sophronitis (Brazil - Rio de Janeiro).
 2. C. alaorii (Brieger & Bicalho 1976) Van den Berg 2008: Alaor's Laelia (Brazil - Bahia).
 3. C. alagoensis (V. P. Castro & Chiron) Van den Berg 2008: (Brazil - Alagoas)
 4. C. alvaroana (F. E. L. Miranda 1999) Van den Berg 2008: (Brazil - Rio de Janeiro).
 5. C. angereri (Pabst 1975) Van den Berg 2008: Angerer's Laelia (Brazil - Minas Gerais).
 6. C. bicalhoi (Rchb.f. 1876) Van den Berg 2008: Day's Laelia (Brazil - S. Minas Gerais to Rio de Janeiro).
 7. C. blumenscheinii (Pabst 1975) Van den Berg 2008: Blumenschein's Sophronitis (Brazil - Minas Gerais).
 8. C. bradei (Pabst 1973) Van den Berg 2008: Brade's Laelia (Brazil - Minas Gerais).
 9. C. brevicaulis (H. G. Jones 1972) Van den Berg 2008: Short stemmed Hoffmannseggella (Brazil).
 10. C. brevipedunculata ((Cogn. 1902) Fowlie 1972)Van den Berg 2008 : Short-stalked Sophronitis (Brazil - Minas Gerais).
 11. C. briegeri (Blumensch. ex Pabst 1973) Van den Berg 2008: Laelia Briegeri (Brazil - Minas Gerais).
 12. C. britoi (K. G. Lacerda & V. P. Castro) Campacci: Brito's Sophronitis (Brazil - Minas Gerais) == S. crispata x S. neomirandae
 13. C. caulescens (Lindl.1841) Van den Berg 2008: Laelia crispilabia (Brazil - Minas Gerais).
 14. C. cernua (Lindl. 1828) Beer 1854: Sophronitis cernua' (Brazil to NE. Argentina). This was the type species for the now defunct genusSophronitis[6]
  1. Sophronitis cernua var. alagoensis (Gomes Ferreira 1998) (Brazil - Alagoas).
  2. Sophronitis cernua Lindl. var. cernua (Brazil to NE. Argentina) Lindley published this in 1828 as Sophronitis modesta.
 15. C. cinnabarina (Bateman ex Lindl. 1839) Van den Berg 2008: Cinnabar Sophronitis (Brazil - S. Minas Gerais, Rio de Janeiro).
 16. C. coccinea (Lindl. 1836!) Rchb.f. 1861): Scarlet Cattleya (Brazil to Argentina - Misiones).
 17. C. colnagoi (Chiron & V. P. Castro 2005) Van den Berg 2008: Colnago's Hoffmannseggella (Brazil - Minas Gerais).
 18. C. conceicionensis (V. P. Castro & Campacci 2002) Van den Berg 2008: Hoffmannseggella of Conceição do Mato Dentro (Brazil - Minas Gerais)
 19. C. crispa (Lindl.! 1828) Rchb.f. 1853: Crisped Laelia (SE. Brazil)
 20. C. crispata (Thunb. 1818) Van den Berg 2008: Crisped Cymbidium (Brazil - Minas Gerais), Accepted for many decades by the RHS as Laelia flava Lindl.1839.

 21. C. dichroma (F. E. L. Miranda 1991) Van den Berg 2008: Two-colored Sophronitis (Brazil - Rio de Janeiro).
 22. C. duveenii nom. illeg. (Fowlie 1988) Van den Berg & M. W. Chase: Duveen's Laelia (Brazil - Minas Gerais: Serra do Cipó). This is not to be confused with C. x duveenii Pabst & A .Ferreira (1977) == C. guttata x C. harrisoniana
 23. C. endsfeldzii (Pabst) Van den Berg 2008: Endsfeldz's Laelia (Brazil - Minas Gerais).
 24. C. esalqueana (Blumensch. ex Pabst 1973) Van den Berg 2008: ESALQ's Laelia (Brazil - Minas Gerais).
 25. C. fidelensis (Pabst 1967) Van den Berg 2008: São Fidélis Laelia (Brazil - Rio de Janeiro).
 26. C. flavasulina (F. E. L. Miranda & K. G. Lacerda 2003) Van den Berg 2008: Southern Yellow Hoffmannseggella (Brazil - Minas Gerais)
 27. C. fournieri (Cogn. 1897) Van den Berg 2008: Fournier's Laelia longipes (Brazil - Minas Gerais)
 28. C. ghillanyi (Pabst 1973) Van den Berg 2008: Ghilany's Laelia (Brazil - Minas Gerais).
 29. C. gloedeniana (Hoehne 1934) Van den Berg 2008: Gloeden's Laelia (Brazil - São Paulo).
 30. C. gracilis (Pabst 1979) Van den Berg 2008: Delicate Laelia (Brazil - Minas Gerais: Serra do Cipó).
 31. C. grandis (Lindl. 1859) A. A. Chadwick 2006: Large Laelia (Brazil - SE. Bahia to N. Espírito Santo).
 32. C. harpophylla (Rchb.f. 1873) Van den Berg 2008: Sickle-leaf Laelia (Brazil - Minas Gerais to Espírito Santo).
 33. C. hispidula (Pabst & A. F. Mello 1978) Van den Berg 2008: Finely Bristled Laelia (Brazil - Minas Gerais).
 34. C. hoehnei Van den Berg 2008: Hoehn's Cattleya (Brazil - Espírito Santo). Hoehn originally described this (in 1938) as Laelia mixta
 35. C. itambana (Pabst 1973) Van den Berg 2008: Itambé Laelia (Brazil - Minas Gerais).
 36. C. jongheana (Rchb.f. 1872) Van den Berg 2008: Jonghe's Laelia (Brazil - Minas Gerais).
 37. C. kautskyana (V. P. Castro & Chiron 2003) Van den Berg 2008: Kaustsky's Hoffmannseggella (Brazil - Espírito Santo).
 38. C. kettieana (Pabst 1976) Van den Berg & M. W. Chase: Kettie's Laelia (Brazil - Minas Gerais)
 39. C. lietzelburgii (Schltr. 1921) Van den Berg 2008: Bahian Sophronitis (Bahia Laelia).
 40. C. liliputana (Pabst 1973) Van den Berg 2008: Dwarf Laelia (Brazil - Minas Gerais: Serra do Ouro Branco).
 41. C. lobata Lindl. 1848: Lobed Cattleya (SE. Brazil.) Known for decades as Laelia lobata
 42. C. longipes (Rchb.f. 1863) Van den Berg 2008: Long-foot Laelia (SE. Brazil - Serra do Cipó).
 43. C. lundii (Rchb.f. & Warm. 1881) Van den Berg 2008: Lund's Laelia (Bolivia to Argentina - Misiones, Salta).
  1. Sophronitis lundii f. alba (L. C. Menezes) Van den Berg & M. W. Chase
 44. C. mantiqueirae (Fowlie 1972) Van den Berg 2008: Mantiqueira Sophronitis (SE. Brazil).
 45. C. marcaliana (Campacci & Chiron 2002) Van den Berg 2008: Marçal's Dungsia (Brazil - Bahia).
 46. C. milleri (Blumensch. ex Pabst 1973) Van den Berg 2008: Miller's Sophronitis (Brazil - Minas Gerais).
 47. Cattleya (Laelia) sincorana
 48. C. munchowiana (F. E. L. Miranda 1999) Van den Berg 2008: Munchow's Laelia (Brazil - Espírito Santo).
 49. C. mirandae (K. G. Lacerda & V. P. Castro 2005) Vam dem Berg 2008: Miranda's Hoffmannseggella (Brazil - Minas Gerais).
 50. C. neokautskyi (Pabst 1970) Van den Berg 2008: Kautsky's Laelia (SE. Brazil)
 51. C. pabstii (F. E. L. Miranda & K. G. Lacerda 2003) Van den Berg 2008: Pabst's Hoffmannseggella (Brazil - Minas Gerais)
 52. C. pendula (R. C. Mota, P. L. Viana & K. G. Lacerda 2003) Van den Berg 2008: Hanging Hoffmannseggella (Brazil - Minas Gerais)
 53. C. perrinii Lindl. 1838: Perrin's Cattleya (SE. Brazil)
 54. C. pfisteri (Pabst & Senghas 1975) Van den Berg 2008: Pfister's Laelia (Brazil - Bahia).
 55. C. praestans (Rchb.f. 1857) Van den Berg 2008: Spectacular Laelia (SE. Brazil)
 56. C. presidentensis (Campacci 2005) Van den Berg 2008: President's Hoffmannseggella (Brazil - Minas Gerais).
 57. C. pumila Hook. 1838Dwarf Cattleya (SE. & S. Brazil)
 58. C. purpurata (Lindl. & Paxton 1852) Van den Berg 2008: Purple Laelia (SE. & S. Brazil)
 59. Cattleya (Laelia) purpurata
  1. C. purpurata f. alba(Lindley 1852-3) white lip, sepals and petals
  2. C. purpurata f. carnea (Lindley 1852-3) pink lip, white sepals and petals
  3. C. purpurata f. flammea (Lindley 1852-3) magenta lip, pink sepals and white petals
  4. C. purpurata f. oculata (Lindley 1852-3) purple patches on lip, white sepals and petals
  5. C. purpurata f. roxo-violeta (Lindley 1852-3) light reddish purple lip, white sepals and petals
  6. C. purpurata f. rubra (Lindley 1852-3) magenta lip, pink sepals and petals
  7. C. purpurata f. sanguinea magenta lip, sepals and petals
  8. C. purpurata f. striata (Lindley 1852-3) magenta lip, pink vein pattern sepals and petals
  9. C. purpurata f. vagnota (Lindley 1852-3) dark red lip, white sepals and petals
  10. C. purpurata f. vinicolor dark red lip with small white patch at the end, white sepals and petals
  11. C. purpurata f. werkhaeuserii (Lindley 1852-3) light bluish lip, white sepals and petals
 60. C. pygmaea (Pabst 1976) Van den Berg 2008: Small Orange Sophronitis (Brazil - Espírito Santo).
 61. C. reginae (Pabst 1975) Van den Berg 2008: The Queen's Laelia (Brazil - Minas Gerais).
 62. C. sanguiloba (Withner 1990) Van den Berg 2008: Red-lobed Laelia (Brazil – Bahia)
 63. C. sincorana (Schltr 1917) Van den Berg 2008: Sincorá Laelia (Brazil - Bahia).
 64. C. tenebrosa (Rolfe 1893) A. A. Chadwick 2006: Dark Laelia (Brazil - SE. Bahia to Espírito Santo).
 65. C. verboonenii (F. E. L. Miranda 1993) Van den Berg 2008: Verboonen's Laelia (Brazil - Rio de Janeiro).
 66. C. virens (Lindl. 1844) Van den Berg 2008: Green Laelia (SE. Brazil)
 67. C. wittigiana (Barb. Rodr. 1878) Van den Berg 2008: Wittig's Sophronitis (Brazil - Espírito Santo).
  1. C. wittigiana f. candida (Roeth & O. Gruss 2005) Van den Berg 2008
 68. C. xanthina (Lindl. 1859) Van den Berg 2008: Yellow Laelia (Brazil - Bahia to Espírito Santo).

Natural Hybrids[edit]

 1. Cattleya × brasiliensi (= C. bicolor × C. harrisoniana) (Brazil) .
 2. Cattleya × brymeriana (= C. violacea × C. wallisii) (N. Brazil).
 3. Cattleya x calimaniorum Chiron & V.P.Castro (NE Brazil)
 4. Cattleya × colnagiana (Brazil).
 5. Cattleya × dayana (= C. forbesii × C. guttata) (Brazil).
 6. Cattleya × dolosa (= C. loddigesii × C. walkeriana): Dolose Cattleya, Crafty Cattleya, Deceitful Cattleya (Brazil).
 7. Cattleya × dukeana (C. bicolor × C. guttata) (SE. Brazil).
 8. Cattleya × duveenii ( = C. guttata × C. harrisoniana) (SE. Brazil).
 9. Cattleya × gransabanensis (= C. jenmanii × C. lawrenceana) (Venezuela).
 10. Cattleya × gravesiana (= C. lueddemanniana × C. mossiae) (Venezuela).
 11. Cattleya × guatemalensis (= C. aurantiaca × C. skinneri) : Guatemalan Cattleya (SE. Mexico to C. America); see Guarianthe
 12. Cattleya × hardyana ( = C. dowiana var.aurea × C. warscewiczii): Hardy's Cattleya (Colombia).
 13. Cattleya × hybrida (= C. guttata × C. loddigesii) (SE. Brazil).
 14. Cattleya × imperator ( = C. granulata × C. labiata) (NE. Brazil).
 15. Cattleya × intricata (=. C. intermedia × C. leopoldii) (S. Brazil).
 16. Cattleya × isabella (.= C. forbesii × C. intermedia) (SE. Brazil).
 17. Cattleya × itatiayae (SE. Brazil).
 18. Cattleya × joaquiniana ( = C. bicolor × C. walkeriana) (Brazil) .
 19. Cattleya × kautskyi (= C. harrisoniana × C. warneri) (SE. Brazil).
 20. Cattleya × lucieniana ( = C. forbesii × C. granulosa) (SE. Brazil).
 21. Cattleya × measuresii ( = C. aclandiae × C. walkeriana) (E. Brazil).
 22. Cattleya × mesquitae ( = C. nobilior × C. walkeriana) (Brazil).
 23. Cattleya × mixta ( = C. guttata × C. schofieldiana) (Brazil).
 24. Cattleya × moduloi (C. schofieldiana × C. warneri) (Brazil).
 25. Cattleya × patrocinii (= C. guttata × C. warneriana): Patrocinio's Cattleya (SE. Brazil).
 26. Cattleya × picturata ( = C. guttata × C. intermedia) (SE. Brazil).
 27. Cattleya × resplendens ( = C. granulosa × C. schilleriana) (NE. Brazil)
 28. Cattleya × scita (= C. intermedia × C. tigrina) (S. Brazil).
 29. Cattleya × tenuata (= C. elongata × C. tenuis) (Brazil) .
 30. Cattleya × undulata ( = C. elongata × C. schilleriana) (Brazil).
 31. Cattleya × venosa (= C. forbesii × C. harrisoniana) (Brazil).
 32. Cattleya × victoria-regina ( C. guttata × C. labiata) (NE. Brazil).
 33. Cattleya × wilsoniana ( = C. bicolor × C. intermedia). (Brazil).
 34. Cattleya × zayrae V.P.Castro & Cath (Bahia, Brazil)
1.Xanh :


2.Trắng :
3.Vàng :4.Hồng :
5.Tím :
6.Đỏ :Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét