Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Cephalanthera


Cephalanthera là một chi lan với khoảng 15 loài đã được công nhận. Một số loài trong chúng phân bố phổ biến ở châu Âu như C. longifolia. Hầu hết các loài khác là bản địa của châu Á phân bố từ Kavkaz, như C. caucasica, đến Nhật Bản, như C. longibracteata.

Species include:
 1. Cephalanthera austiniae (A.Gry) Heller
 2. Cephalanthera bijiangensis Chen
 3. Cephalanthera calcarata Chen & Lang
 4. Cephalanthera caucasica Krzl.
 5. Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
 6. Cephalanthera damasonium (type species)
 7. Cephalanthera epipactoides Fischer & C. A. Meyer
 8. Cephalanthera falcata
 9. Cephalanthera gracilis
 10. Cephalanthera kotschyana Renz & Taub.
 11. Cephalanthera kurdica Bornm.
 12. Cephalanthera longibracteata
 13. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
 14. Cephalanthera rubra (L.) Rich.
 15. Cephalanthera schaberi Baum.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét