Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Dendrobium anosmum


Dendrobium anosmum 

Dendrobium anosmum var. alba


Dendrobium anosmum var. superbum


Dendrobium parishii Reichenbach f.

Dendrobium parishii Thai 

Dendrobium Nestor ( Den. anosmum x Den. parishii )


Den. Adastra


Den.adastra(giả hạc Pháp)
Giả Hạc Hawaiia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét