Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Dendrobium clavatum-Hoàng thảo Kim Thoa

Dendrobium clavatum có các đồng danh như sau: 

1. Aporum rivesii (Gagnep.) Rauschert
2. Callista aurantiaca Kuntze Dendrobium aurantiacum Rchb. f.
3. Dendrobium aurantiacum var. denneanum (Kerr) Z.H. Tsi 1999
4. Dendrobium aurantiacum var. zhaojuense (S.C.Sun & L.G.Xu) Z.H.Tsi
5. Dendrobium chryseum var. bulangense G.Z. Ma & G.J. Xu 1992
6. Dendrobium chryseum Rolfe, Gard. Chron., ser. 3,. 3: 233. 1888
7. Dendrobium clavatum Lindl. 1851-2
8. Dendrobium clavatum Wall. ex Paxton 1852
9. Dendrobium clavatum var. aurantiacum (Rchb. f.) T. Tang & F.T. Wang 1951
10. Dendrobium denneanum Kerr 1933 Dendrobium flaviflorum Hayata 1911
11. Dendrobium rivesii Gagnep. 1930
12. Dendrobium rolfei A.D. Hawkes & A.H. Heller 1957
13. Dendrobium tibeticum Schltr. 1921
14. Dendrobium zhaojuense S.C.Sun & L.G.Xu 1988
long nhãn có ren ở lưỡi còn kim thoa thì không.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét