Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Dendrobium gibsonii (as Dendrobium fuscatum)

Den. gibsonii là một giống nguyên thủy (species) chứ không phải là biệt dạng (var) của cây Den. fimbriatum. Vấn đề này đã được nhiều khoa học gia tên tuổi của các tổ chức đáng tin cậy như: Royal Botanic Gardens Kews, Orchid Bilder Tropische & Heimische Orchideen, Chemistry, Biology Information Center, Preliminary Checklist of the Orchidaceae of Laos. Căn cứ vào những tấm hình của các tổ chức kể trên chúng ta thấy cây Den gibsonii trong họng có 2 đốm nâu đen còn cây Den fimbriatum chỉ có một vết nâu đen liền nhau từ trái sang phải. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét