Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Dendrobium loddigesii (Hoàng Thảo Nghệ Tâm)

Nghệ Tâm cánh trắng – Dend. loddigesii var. alba


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét