Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Dendrobium primulinum - Long tu












Long tu đá hồng








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét