Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Eria lasiopetala(Will.) Ormerod - Nỉ lan lông trắng

Nỉ lan lông trắng hay nỉ lan lông hay lan len (danh pháp hai phầnEria lasiopetala) là một loài phong lan.
Cây phân bố từ Nam Á đến Đông Nam Á và Trung Quốc. Tại Việt Nam, cây có mặt ở các khu vực từ Quảng Ninh đến Vũng Tàu[2].

Danh pháp đồng nghĩa


 • Callostylis lasiopetala (Willd.) ined.
 • Aerides lasiopetala Willd. (Basionym)
 • Dendrobium pubescens Hook.
 • Dendrolirium albidotomentosum Blume
 • Epidendrum flos-aeris J. König
 • Epidendrum lasiopetalum (Willd.) Poir.
 • Eria albidotomentosa (Blume) Lindl.
 • Eria flava Lindl.
 • Eria lanata Griff.
 • Eria polystachya Wight
 • Eria pubescens (Hook.) Lindl. ex Loudon
 • Eria pubescens var. lanata (Griff.) Karth.
 • Octomeria flava Wall. ex Steud.
 • Octomeria pubescens (Hook.) Spreng.
 • Pinalia albidotomentosa (Blume) Kuntze
 • Pinalia pubescens (Hook.) Kuntze
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét