Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Hoa Phong Lan Tháng 4/2014


Dendrobium (Den.) Hot Stuff 'Hawaiian Souvenir'; Rick Rancourt


Dendrobium (Den.) Kuganimaru (seidenfadenii x moniliforme);
Rick Rancourt


Dendrobium (Den.) Bella James (Den. infundibulum x Den. bellatulum);
Rick Rancourt


Dendrobium (Den.) Hsinying Frosty;
Art Macgregor


Den. amethystoglossum


Dendrobium cretaceum = polyanthum


Dendrobium gregulus


Den. Frosty Dawn


Den. Burana Green 'Varigated' - This is the varigated variety of Dendrobium Burana Green 


Den. Enobi Purple - This variety won Best Dendrobium at the World Orchid Conference held in Miami, Florida in January 2008


Den. Frosty Dawn x Den. Lime Frost


Den. Nalo Blush 'Puanani'


Den. Forty Niner 'Susan' - This is a free flowering nobile that is warm weather tolerant


Den. amethystoglossum 'Pauwela'

Den. Rising Star 'Waki' AM AOS

Den. Rising Star 'Pam' AM AOS

Den. Formidible 'Yukiko' HCC AOS

yellow honohono (Den. anosmum)


Den. Burana Green 'Varigated'


Den. Pegasus 'Splash'


Den. Peaches and Cream x Den. Nalo Blush


Den. Classic Gem


Den. Candy Stripe 'Kodama'


Den. Candy Stripe 'Lahaina'


Den. Thomas Warne


Den. Bill Takamatsu


Den. Spring Jewel 'Miki' AM AOS - This is a nobile dendrobium / Đây là lan dendrobium nobile (Đùi gà lai - Den. Xuân)


Den. pierardii


Den. junceum


Den Enobi Purple 'Splash' CCM HOS


Den C.K. Ai - a mutation of Den. C.K. Ai 'Oka' / một lan đột biến của Den. C.K. Ai 'Oka'

Den. sulcatum / HT. Thủy tiên dẹt

Den. Mirai E. Waki


Den. dearei


Den. secundum var. album 'Tokyo' / Báo hỷ trắng 'Tokyo'


Den. Dawn Maree


Den. Jan Orinstein 'Red & White' (Den. aphyllum x Den. primulinum)


Den. palpebrae 


Dendrobium jenkinsii


Dendrobium falcorostrum species orchid, highly fragrant / Lan Dendrobium falcorostrum, rất thơm


Dendrobium friedericksianum var. oculatum


Dendrobium prenticei

Dendrobium pugioniforme

Dendrobium rantii


Dendrobium fimbriatum oculatum

Dockrillia linguiforme

Dendrobium goldschmidtianum


Dendrobium limpidum

Dendrobium heterocarpumD. fimbriatum 'oculatum'


Dendrobium 'Super Anna'


Dendrobium bronckartii


Dendrobium falconeri plant / Lan trúc mành


Dendrobium aggregatum x jenkinsii
Bạch hoả hoàng  ----------------------- Dendrobium bellatulum
Bạch câu鴿石斛 ------------------ Dendrobium crumenatum
Ti ểu bạch hạc ---------------------- Dendrobium christyanum
Tiểu bạch hạc ---------------------- Dendrobium margaritaceum
Báo hỷ ---------------------- Dendrobium secundum
Chuỗi ngọc Điện Biên, HT thân đốt蜂腰石斛------Dendrobium findlayanum
Một họ đùi gà dẹt櫻石斛 ----------------------- Dendrobium linawianum
Hoàng thảo kèn ----------------------------- Dendrobium lituiflorum
Đùi gà原種春石斛 ----------------------- Dendrobium nobile
Đơn cam獨角石斛 ----------------------- Dendrobium unicum
Giả hạc tím卓花石斛 ----------------------- Dendrobium anosmum
Giả hạc trắng ----------------------------- Dendrobium anosmum var. alba卓花石斛白變種
Giả hạc thân ngắn ----------------------------- Dendrobium parishii
Dendrobium parishii var. alba ------------------ 
giả hạc ---------------------------- Den. anosmum
Giả hạc ----------------------- Dendrobium superbum 
Ý ngọc  ---------------------------- Dendrobium transparens
Hạc vỹ ---------------------------- Dendrobium aphyllum
Hoàng lạp ---------------------------- Dendrobium chrysotoxum
Dendrobium chrysotoxum var. suavissimum 
Hương duyên ----------------------------- Dendrobium ellipsophyllum
Hoàng thảo Tam Đảo -------------------------------------Dendrobium henryi疏花石斛
Hạc vỹ hồng, phi điệp hồng  ---------------------- Dendrobium pierardii
Hoàng phi hạc黃喉石斛 ---------------------- Dendrobium signatum
Hương duyên vàng -------------------------- Dendrobium uniflorum
Hắc mao --------------------------- Dendrobium williamsonii
Kim thoa??? --------------------------- Dendrobium aurantiacum
Kim điệp -------------------------- Dendrobium capilipes var. elegance
Kim thoa??? -------------------------- Dendrobium clavatum
Hoàng thảo Kontum ---------------------------------Den kontumense ???黑毛石斛
Kim điệp thơm翅梗石斛 -------------------- Dendrobium trigonopus
Long tu đá玫瑰石斛 --------------------- Dendrobium crepidatum
Long tu Lào, hoàng thảo vôi白貝殼石斛--------- Dendrobium cretaceum
Long nhãn流蘇石斛 ------------------- Dendrobium fimbriatum
Giống hoàng thảo vôi -------------------------- Dendrobium polyanthum
Long tu, vôi cánh tím ------------------------- Dendrobium primulinum
Den primulinum - long tu????越南貝殼石斛 ---- Dendrobium sp.
Móng rùa ------------------------ Dendrobium keithii
Móng rùa ------------------------- Dendrobium leonis
Nhất điểm hoàng翅萼石斛 -------------------- Dendrobium cariniferum
Ngọc thạch晶帽石斛 -------------------- Dendrobium crystallinum
Ngọc trúc ----------------------------------------------- Dendrobium moniliforme 白石斛 
Nhất điểm hồng龍石斛 -------------------- Dendrobium draconis
Nghệ tâm hoa tím  ------------------------- Dendrobium loddigesii
nghệ tâm hoa trắng lưỡi vàng  ---------------- Dendrobium loddigesii var. albescens
Phi điệp vàng束花石斛 -------------------- Dendrobium chrysanthum
Râu môi長蘇石斛 -------------------- Dendrobium brymerianum
Thuỷ tiên tím, thủy tiên hồng--------------------------------- Dendrobium amabile 
HT tơ mành ------------------------- Dendrobium blumei
HT tơ mành  ------------------- Dendrobium boothii   
------------------------ Dendrobium cruentum
Tích tụ ------------------------ Dendrobium cumulatum
HT Trường Sơn 豆苗石斛 ------------- Dendrobium delacourii
Thuỷ tiên mỡ gà ------------------------ Dendrobium densiflorum
Giống tích tụ, hoa trắng ngà ------------------ Dendrobium derryi
Tam bảo sắc齒瓣石斛 ------------------- Dendrobium devonianum
Thu ý thảo ? -------------------------- Dendrobium erosum
Trúc mành紅鸝石斛 -------------------- Dendrobium falconeri
Thuỷ tiên trắng四角石斛 ------------------ Dendrobium farmeri

giống Den hancockii – HT trúc ----------------- Dendrobium hainanense
HT trúc đen 細葉石斛 ------------------ Dendrobium hancockii
Tuỷ tiên râu cánh, thuỷ tiên tua蘇瓣石斛 Dendrobium harveyanum
Tím Huế重唇石斛 ------------------ Dendrobium hercoglossum
Thu ý thảo??? ----------------------- Dendrobium lawesii
Hương vani 尖唇石斛 --------------------- Dendrobium linguella
Thái bình môi hài杓唇石斛 ----------------- Dendrobium moschatum
Trúc phật bà 腫節石斛 ------------------ Dendrobium pendulum
HT Thái bình, ------------------------- Dendrobium pulchellum
Thuỷ tiên dẹt黃球石斛 -------------------- Dendrobium sulcatum
Thanh hạc鈴木石斛 ------------------- Dendrobium suzukii
Thuỷ tiên vàng 燈籠石斛 ------------------- Dendrobium thyrsiflorum

Hoàng thảo Tuấn Anh -------------------------------------- Dendrobium trantuanii  
Trường Sơn 大豆苗石斛 ------------------- Dendrobium venustum
Trinh bạch 維珍石斛 ------------------- Dendrobium virgineum
U lồi, tứ bảo sắc 大苞鞘石斛 ---------------- Dendrobium wardianum
Vảy rồng ----------------------- Dendrobium aggregatum
hoàng thảo vuông ------------------------ Dendrobium hymenanthum
Vảy cá 迷你聚石斛 ---------------- Dendrobium jenkinsii
Vảy rồng 聚石斛 ------------------- Dendrobium lindleyi
Hoàng thảo xoắn, tử phi hạc  ------------ Dendrobium tortile
Ý thảo 3 màu美極石斛 --------------------- Dendrobium gratiosissimumKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét