Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Lan Thủy Tiên


dendrobium sulcatum (thủy tiên dẹt kiều dẹt)
dendrobium farmeri (thủy tiên vuông)
Dendrobium palpebrae Lindley


Dendrobium densiflorum (Thủy tiên mỡ gà)

  • Thủy tiên trắng (Den. Farmeri Paxton)
  • Thủy tiên vàng (Den. Thyrsiflorum Rchb. f.)
Dendrobium (palpebrae x chrysotoxum) 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét