Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Neofinetia

Neofinetia, abbreviated Neof in horticultural trade, là một chi thực vật trong họ Orchidaceae. It contains 3 species (Richardsiana, Xichangnensis and Falcata) được tìm thấy ở Trung QuốcHàn Quốc and Nhật Bản.
Although Neofinetia Xichangnensis might be a variation in size of Richardsiana or viceversa, taxonomists have not declared a certainty in this classification.
  1. Neofinetia falcata
  2. Neofinetia richardsiana
  3. Neofinetia xichangensis
  1. Ascofinetia Peaches
    (Neofinetia falcata x Ascocentrum curvifolium)
  2. Darwinara Charm
    (Neofinetia falcata x Vascostylis Tham Yuen Hae)
  3. Darwinara Fuchs Cream Puff
    (Neofinetia falcata x Vascostylis Five Friendships)
  4. Neostylis Lou Sneary 
    (Neofinetia falcata x Rhyn.coelestis)
  5. Neostylis Pinky 'Starry'
    (Neofinetia falcata x Rhynchostylis gigantea)
  6. Neofinetia falcata x Asco
  7. Neofinetia falcata Benisuzume
  8. Neofinetia falcata x Ascocentrum ampullaceum
  9. Neofinetia falcata 'kibana' (yellow)
  10. Neofinetia falcata 'Kisuzume'
  11. Neostylis Pinky (Neofinetia falcata x Rhynchostylis gigantea)
  12. Neofinetia falcata x Darwinara Charm 'Blue Star'
  13. Neofinetia falcata and Ascocentrum Sagarik Goldhttp://www.kammlott.net/Feb2009/AscofinLionstarsp2.jpg
  14. 1
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét