Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Neofinetia

Neofinetia, abbreviated Neof in horticultural trade, là một chi thực vật trong họ Orchidaceae. It contains 3 species (Richardsiana, Xichangnensis and Falcata) được tìm thấy ở Trung QuốcHàn Quốc and Nhật Bản.
Although Neofinetia Xichangnensis might be a variation in size of Richardsiana or viceversa, taxonomists have not declared a certainty in this classification.
 1. Neofinetia falcata
 2. Neofinetia richardsiana
 3. Neofinetia xichangensis
 1. Ascofinetia Peaches
  (Neofinetia falcata x Ascocentrum curvifolium)
 2. Darwinara Charm
  (Neofinetia falcata x Vascostylis Tham Yuen Hae)
 3. Darwinara Fuchs Cream Puff
  (Neofinetia falcata x Vascostylis Five Friendships)
 4. Neostylis Lou Sneary 
  (Neofinetia falcata x Rhyn.coelestis)
 5. Neostylis Pinky 'Starry'
  (Neofinetia falcata x Rhynchostylis gigantea)
 6. Neofinetia falcata x Asco
 7. Neofinetia falcata Benisuzume
 8. Neofinetia falcata x Ascocentrum ampullaceum
 9. Neofinetia falcata 'kibana' (yellow)
 10. Neofinetia falcata 'Kisuzume'
 11. Neostylis Pinky (Neofinetia falcata x Rhynchostylis gigantea)
 12. Neofinetia falcata x Darwinara Charm 'Blue Star'
 13. Neofinetia falcata and Ascocentrum Sagarik Goldhttp://www.kammlott.net/Feb2009/AscofinLionstarsp2.jpg
 14. 1
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét