Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Rhynchostylis  1. Rhynchostylis albiflora
  2. Rhynchostylis coelestis
  3. Rhynchostylis densiflora
  4. Rhynchostylis gigantea
    1. Rhynchostylis gigantea ssp.violacea
  5. Rhynchostylis retusa-Lan đuôi cáo
  6. Rhynchostylis violacea
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét