Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Vandopsis

Vandopsis, trong thương mại được viết tắt là Vdps, là một chi phong lan trong họ Orchidaceae. Chi này có khoảng 5 loài được tìm thấy ởĐông Nam ÁSouthern ChinaPhilippines, và New Guinea.[1]

  1. Vandopsis gigantea
  2. Vandopsis lissochiloides
  3. Vandopsis luchensis
  4. Vandopsis parishii
    1. Vandopsis parishii var.marriottiana
  5. Vandopsis undulata
  6. Vandopsis warocqueana


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét