Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Cymbidium cochleare Lindl. 1858

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét