Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Cymbidium dayanum Rchb.f 1869
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét