Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Cymbidium goeringii
























Cymbidium goeringii 'Cui Gai He'



Cymbidium goeringii 'Fujinoyubae'. 










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét