Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Cymbidium insigne Rolfe 1904


Cymbidium insigne f. alba 2008


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét