Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Dendrobium acinaciforme Roxb. 1878


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét