Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Dendrobium aduncum Lindl. 1842-Hoàng thảo thập hoa
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét