Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Dendrobium aloifolium (Blume) Rchb.f. 1861
Dendrobium aloifolium alba

2 nhận xét:

  1. bạn có email?
    email của tôi là cristina.marimon@yahoo.com.br

    Trả lờiXóa
  2. bạn có email?
    email của tôi là cristina.marimon@yahoo.com.br

    Trả lờiXóa