Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Dendrobium bullenianum Rchb.f
Dendrobium bullenianum A


Dendrobium bullenianum iiiDen. bullenianum (topaziacum)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét