Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Dendrobium Glomeratum (Syn. sulawesiense )
Den goldschmidtianum x glomeratum

Dendrobium glomeratum 'Spitskop'Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét