Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Dendrobium harveyanum Rchb.f. - Thủy tiên tua, thủy tiên râu cánh
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét