Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Dendrobium uniflorum-Dendrobium ellipsophyllum -hoàng thảo hương duyên

Dendrobium ellipsophyllum 


Dendrobium uniflorum (Found in Thailand, Vietnam, penninsular Malaysia, Sumatra, Borneo, Sulawesi and the Phillipines / Tìm thấy ở Thái lan, Việt Nam, bán đảo Malaysia, Sumatra, Borneo, Sulawesi và Phillipines)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét