Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

lan giả hạc trắng rừng ,trắng di linh và Trắng Hawaii

trắng rừng 






Trắng Dilinh




và trắng Hawaii






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét