Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Bletilla-Chi Bạch cập

Bletilla là một chi thực vật có hoa gồm khoảng 9 loài lan mọc rải rác Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam.
  1. Bletilla chartacea
  2. Bletilla foliosa
  3. Bletilla formosana
  4. Bletilla ochracea
  5. Bletilla striata

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét