Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

chồn, sóc, cáo?

Aerides rosea - Giáng hương đuôi cáo


Aerides multiflora - sóc

Đuôi Chồn hay còn gọi là Sóc, chia làm 2 loại là Sóc ta và Sóc Lào.
Sóc ta, thuộc họ nhà Ngọc Điểm (Rhynchostylis, cùng họ với Đai Châu...), tên Latinh đầy đủ là Rhynchostylis retusa. Hình ảnh em nó đây ạ.

Chính vì cùng họ Ngọc Điểm nên Sóc ta có các sọc trắng như Đai Châu trên lá, và thường bị nhầm với Đai Châu.

Sóc Lào. Loài này em ít thông tin về nó nhất, cũng không rõ thuộc họ nào (Aerides hay Rhynchostylis hay loài khác?), tên Latinh chính xác. Chỉ kiếm được ít hình về nó đây ạ.

Có hai loại:

Lá cứng thuyền


Và lá mềmTheo em thì khác biệt căn bản giữa Đuôi Cáo và Đuôi Chồn (Sóc ta) chính là gốc gác của nó, một thằng là họ Giáng Hương, còn một thằng là họ Ngọc Điểm. 
Đuôi Cáo
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét