Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Sóc Ta - Rhynchostylis retusa.

Sóc Ta cùng họ với ngọc điểm (Rhynchostylis), tên Latinh đầy đủ là Rhynchostylis retusa. Nói chung thằng này với Đai Châu nó chỉ khác chỗ là chuỗi hoa dài ...1 nhận xét: