Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Coelogyne asperata Lindl. 1849 SECTION Verrucosae Pfitzer & Kraenzlin
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét