Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Ctna. Memoria Michael Davis 'Hamlyn' AM/AOS(Bro. Cayman x Ctna. Marley Beckford)Ctna. Jamaica Jamaica Happy alba 'Hamlyn' AM/AOS

Ctna. Jamaica Jewel 'Hamlyn' AM/AOS

Ctna. Jamaica Jewel 'Hamlyn' AM/AOS (Bro. Seagull's Jamaica x Ctna. Keith Roth 'Kodama') 

Broughtonia sanguinea (Blood red broughtonia) (Epidendrum sanguineum)

Broughtonia sanguinea v pink

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét