Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Cymbidium angustifolium

Cymbidium dayanum (syn Cymbidium angustifolium) 

Cymbidium dayanum Reichenbach f.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét