Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Dendrobium dearei


Dendrobium dearei


Dendrobium dearei (ovipostoriferum)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét