Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Dendrobium elliottianum

Dendrobium microbulbon (elliottianum)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét