Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Dendrobium Golden Aya (Den.aphrodite x Den.capillipes)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét