Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Dendrobium harveyanum Rchb.f.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét