Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

dendrobium hybridDENDROBIUM BROWN AND ORANGE
View Enlarge 
D.BKK MONEY ORANGE
View Enlarge 
D.POPPY ROSE
View Enlarge 
D.MUNGKORNTHONG
View Enlarge 
D.VISA PEACH
View Enlarge 
D.MINI BROWN
View Enlarge 
D.SALAYA ORANGE RED
View Enlarge 
D.WOW BROWN TWIST
View Enlarge 
D.SALAYA FANCY BROWN/RED
View Enlarge 
D.JAIRAK GOLD TWIST
View Enlarge 
D.BURANA BROWN
View Enlarge 
D.C.K.AI BROWN
View Enlarge 
D.SIRIN CLASSIC
View Enlarge 
D.BOTACHONG ORANGE/RED

DENDROBIUM BLUE AND PURPLE

DENDROBIUM PINK AND PINK STRIPE

DENDROBIUM RED


DENDROBIUM WHITE, TWO TONE

DENDROBIUM YELLOW , GREEN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét