Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Dendrobium Hybrid 1. Dendrobium Airy Crimson

 2. Den. Airy Peach

 3. (Dendrobium Alice Noda X Dendrobium stratiotes) X Dendrobium violaceoflavens

 4. Dendrobium Begum Khaleda Zia.

 5. Dendrobium Blue Mountain hybridDendrobium Blue Mountain hybrid

 6. Den. Burana Emerald 'Penny's Luck' CDC HOS
 7. Dendrobium Emma White
 8. Dendrobium Enobi Purple
 9. Den. Burana Fancy ‘Lake View Green’ AM HOS
 10. Dendrobium Chanel

 11. Dendrobium Lai Klang

 12. Dendrobium Red Dragon


 13. Den Rising Star 'Pam' AM HOS

 14. Den. Ruth Chun's Gemini 'Phan' CDC HOS
 15. Dendrobium Salaya Lai
 16. Den. Samphran Brown
 17. Den. sanguinea 'Star Splash 3' AM HOS
 18. Dendrobium Singapore Scouts
 19. den. y. y. hattal 'penny's luck' am hos
 20. Dendrobium Zhou Xan - (Dendrobium New Horizon x Dendrobium Jinny Kirkwood) Named after the Chinese actress and singer / Được đặt theo tên của nữ diển viên ...
 21. 1


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét