Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Dendrobium mohlianum Rchb.f 1862 SECTION

Synonyms Chromatotriccum mohlianum (Rchb.f.) M.A.Clem. & D.L.Jones 2002; Dendrobium neo-ebudanum Schlechter; Dendrobium vitellianum Krzl.; Pedilonum mohlianum (Rchb. f.) Brieger; Pedilonum neoebudanum (Schltr.) Rauschert 1983; Pedilonum vitellinum (Kraenzl.) Rauschert
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét