Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

DENDROBIUM “nắng”-tiếp theo

  1. Dendrobium BoysBrigade x caniculatum
  2. Dendrobium Indonesia Emas
  3. Dendrobium Jin Blamojo
  4. Dendrobium New Horizon
  5. Dendrobium New Horizon x Port Dickson
  6. Dendrobium Zhou Xan - (Dendrobium New Horizon x Dendrobium Jinny Kirkwood) 
    Named after the Chinese actress and singer / Được đặt theo tên của nữ diển viên và ca sỉ Trung Quốc
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét