Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

DENDROBIUM “nắng”

Dendrobium section Spathulata
1. Dendrobium antennatum
2. Dendrobium bicaudatum

3. Dendrobium canaliculatum

4. Dendrobium cochliodes

5. Dendrobium discolor

6. Dendrobium gouldii

7. Dendrobium helix

8. Dendrobium johannis

9. Dendrobium mirbelianum

10. Dendrobium stratiotes

11. Dendrobium sylvanum

12. Dendrobium talasea

13. Dendrobium tangerinum
14. Dendrobium taurinum15. Dendrobium wulaiense

16. Dendrobium undulatum

17. Dendrobium lasianthera

18. Dendrobium violaceoflavensD. nắng trắng lưỡi tím 1. Dendrobium Abdullah II - Dendrobium Nilda Patricia Zedilo x Dendrobium lasianthera(Dendrobium Alice Noda X Dendrobium stratiotes) X Dendrobium violaceoflavens


 2. Dendrobium Anand Satyanand 'Susan' - Dendrobium Christabella X Dendrobium lasianthera
 3. Dendrobium BoysBrigade x caniculatum
  Dendrobium canaliculatum var. canaliculatum


 4. Dendrobium Christabella - Dendrobium lasianthera x Dendrobium sutiknoiDendrobium Constance = Dendrobium discolor x Dendrobium lasiantheraDendrobium - Discolor 'Cobbs Dark'


 5. Dendrobium discolor New Guinea


 6. Dendrobium discolor Stroh
 7. Dendrobium discolor var Tanimbar


 8. Dendrobium discolor var. tanimbar alba


 9. Dendrobium Eduardo Frei Ruiz-Tagle 'Marta' - (Dendrobium tangerinum X Dendrobium sylvanum) Dendrobium gouldii "blue"

 10. Dendrobium Genera - dendrobium Lasianthera
  (yellow / vàng)


 11. Dendrobium gouldii 'Iihir'


 12. Dendrobium gouldii 'Saipan'


 13. Dendrobium gouldii - Var. blue 


 14. Dendrobium gouldii 'Vi-Tropical Breeze'


 15. Dendrobium helix yellow


 16. Slender horns = den sutiknoi x lasianthera


 17. Dendrobium Jin Blamojo
  Dendrobium lasianthera var flava
 18. Dendrobium Michael Jeffery - Dendrobium Singa Beauty X Dendrobium gouldii


 19. Den. Mirai E. Waki - The plant has 60% Den. taurinum in its background.


 20. Dendrobium mirbelianum Papua
 21. Dendrobium Natural Hybrid= Dendrobium trilamellatum x Dendrobium canaliculatum


 22. Dendrobium New Horizon
 23. Dendrobium New Horizon x Port Dickson
  dendrobium nilda patricia zedillo x dendrobium lasianthera


 24. Dendrobium - Primary hybrid of Dendrobium tangerinum x Dendrobium sutiknoi Dendrobium Samurai - Dendrobium (stratiotes x antennatum)


 25. Dendrobium shiraishii x Dendrobium lasianthera
 26. D. stratiotes
 27. Dendrobium stratiotes album
 28. Dendrobium stratiotes x Dendrobium Thong Chay Gold

 29. Dendrobium Trilamellatum (Dendrobium johannis var. semifuscum Rchb.f. 1883)Durabaculum undulatum var. broomfieldii
 30. Dendrobium Verninha (Dendrobium discolor x Dendrobium lineale)
 31. Dendrobium Zhou Xan - (Dendrobium New Horizon x Dendrobium Jinny Kirkwood) Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét