Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Dendrobium strongylanthum ( Rchb f. 1878 )

Synonyms Callista strongylantha (Rchb.f.) Kuntze 1891; Dendrobium ctenoglossum Schltr. 1921

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét