Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Encyclia prismatocarpa (Rchb. f.) Dressler 1961
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét